Преузимања

ОБРАСЦИ ЗА НАСТАВНИКЕ
Овде можете преузети обрасце за оперативни и годишњи план као и обрасце за план и извештај о стручном усавршавању. Потребно је дате обрасце попунити и послати на маил osraskapedagog@gmail.com
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Овде се налазе табеле (обрасци) за план и извештај о стручном усавршавању као и правилник о стручном усавршавању. Важи од септембра 2020. године.
ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР
Календар за школску 2020/21. годину - нова верзија