Јавне набавке

ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА:

* ЈАВНА НАБАВКА БР. 1/2020 - НАБАВКА ДОБАРА - УГАЉ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2020/2021.
     - конкурсна документација (објављено 26.6.2020.год.)
     - одлука о додели уговора


ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА:
 

ПОЗИВ БР. 62 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ АУТО ДЕЛОВА, можете преузети овде.

*ПОЗИВ БР. 13 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ СРЕДСТВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ , можете преузети овде.

* ПОЗИВ БР. 12 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ ЗА ХИГИЈЕНУ И ЧИШЋЕЊЕ ШКОЛСКИХ ЗГРАДА, можете преузети овде.

* ПОЗИВ БР. 11 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И РАЧУНАРА, можете преузети овде.

* ПОЗИВ БР. 10 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И НАМЕШТАЈА, можете преузети овде

* ПОЗИВ БР. 9 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ 
МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, можете преузети овде.

* ПОЗИВ БР. 8 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ ГОРИВА, можете преузети овде.

ПОЗИВ бр. 7 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГЕ ФОТОКОПИРАЊА И ШТАМПАЊА, можете преузети овде.

* КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ АУТОБУСКОГ ПРЕВОЗА РАДНИКА И УЧЕНИКА ОШ "РАШКА" ЗА КАЛЕНДАРСКУ 2020. ГОДИНУ
      - конкурсна документација
      - одлука о додели уговора

* ЈАВНА НАБАВКА 3/2019 УСЛУГА - ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ
     - конкурсна документација
     - одлука о додели уговора

* ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2/2019 - ДОБАРА -  ДУБОКА СМРЗНУТА ПЕЦИВА И БУРЕК
     - конкурсна документација
     - одлука о додели уговора

* ЈАВНА НАБАВКА БР. 1/2019 - НАБАВКА ДОБАРА - УГАЉ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2019/2020.

     - конкурсна документација
     - одлука о додели уговора

ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА:

* ПОЗИВ БР. 19 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ И ЧИШЋЕЊЕ ШКОЛСКИХ ЗГРАДА, можете преузети о
вде.

* ПОЗИВ БР. 18 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ  СРЕДСТВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ, можете преузети овде.

* ПОЗИВ БР. 17 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, можете преузети овде.

* ПОЗИВ БР. 16 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГЕ ФОТОКОПИРАЊА И ШТАМПАЊА, можете преузети овде

* ПОЗИВ БР. 15 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И РАЧУНАРА, можете преузети овде.


* ПОЗИВ БР. 14 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ ГОРИВА, можете преузети овде.


* ПОЗИВ бр. 13 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И НАМЕШТАЈА, можете преузети овде.

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ АУТОБУСКОГ ПРЕВОЗА РАДНИКА И УЧЕНИКА ОШ "РАШКА" ЗА КАЛЕНДАРСКУ 2019. ГОДИНУ
            - конкурсна документација

              - одлука о додели уговора

* ЈНМВ 4/2018 УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.
          - позив за подношење понуда
          - одлука о додели уговора

ЈНМВ  3/2018 УСЛУГА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ.
        -
 позив за подношење понуда
         - одлука о обустави ЈНМВ3/2018
        - обавештење о обустави поступка јавне набавке


* ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈНМВ 1/2018, УГАЉ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2018/2019.
      - одлука

* ЈНМВ 1/2018 УГАЉ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2018/2019.
      - конкурсна документација
      
* ЈНМВ 2/2018, НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБАРА - ДУБОКА СМРЗНУТА ПЕЦИВА И БУРЕК
     - конкурсна документација

ШКОЛСКА 2017/2018. ГОДИНА:

* ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈНВВ 3/2017, ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ОШ "РАШКА" ЗА КАЛЕНДАРСКУ 2018. ГОДИНУ.
         - одлука

* КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ АУТОБУСКОГ ПРЕВОЗА РАДНИКА И УЧЕНИКА ОШ "РАШКА" ЗА КАЛЕНДАРСКУ 2018. ГОДИНУ.

         - конкурсна докуметација 
         - измена и допуне конкурсне документације ЈНВВ 3/2017 превоз ученика и наставника у 2018. години и додатне информције и појашњења бр.1
         - измена и допуне конкурсне документације ЈНВВ 3/2017 превоз ученика и наставника у 2018. години и додатне информације и појашњења бр.2
         - обавештење о продужетку рока за ЈНВВ 3/2017, број 1
         - обавештење о продужетку рока за ЈНВВ 3/2017, број 2

* ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈНМВ УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ.
         - одлука

* ЈНМВ УСЛУГА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ.
        -
позив за подношење понуда

* ЈНМВ УГАЉ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2017/2018.
       - конкурсна докуметација

* ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈНМВ УГАЉ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2017/2018.
        -
одлука