ДЕЧИЈА НЕДЕЉА У НАШОЈ ШКОЛИ

Датум: 06. Oktobar 2020 00:39 Категорија: Новости

ОБАВЕШТЕЊЕ

У периоду од 05.10. до 11.10. 2020. године обележава се Дечија недеља под слоганом ,,Подељена срећа, два пута је већа!“.
И ове школске године, Програм Дечије недеље је конципиран  је на традиционалним циљевима Дечије недеље који се односе на: скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце; указивање на одговорност коју породица, школа, држава и друге државне институције имају у заштити деце и остваривању њихових права; указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце; подстицање интерсексорске сарадње у стварању услова за поштовање права и развој детета, као и многе друге циљеве.

У оквиру овог програма планирано је спровођење следећих активности у ОШ ,,Рашка“:

Понедељак  05.10.:

  • Отварање Дечије недеље – уређивање паноа у холу школе од стране ученика нижих разреда остављањем порука и личних слогана на тему ,,Подељена срећа, два пута је већа!“.

  • Ученици виших разреда ће уредити пано учионица својим ликовним радовима на задату тему.

  • Ученички радови биће објављени на сајту и Летопису школе.

Уторак 06.10.:

  • Пријем деце у Дечији савез и дружење са успешним спортистима из наше општине (посета спортском клубу по договору).

Среда  07.10.:

  • Садња дрвећа у школском дворишту.

  • Прављење  „Еколошке играчке“ од рециклажног материјала које ће учитељи изложити у холу школе .

Четвртак  08.10.:

  •  Поклањање књиге школској библиотеци. Књиге могу скупљати учитељи или председници одељења и исте донети у школску библиотеку (школске лектире, енциклопедије, бајке, басне, приче за децу ,...).

  • Посета Центру за културу ,,Градац“.

Петак  09. 10.:

  • Посета Удружењу за помоћ лицима са посебним потребама.

  • Посета седишту јединице локалне самоуправе.

Током Дечије недеље све активности ће бити реализоване уз поштовање мера прописаних Уредбом о мерама за спречавање и ширење заразне болести  COVID 19.