Новости

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРДНОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ БРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Датум: 24. Februar 2021 22:32 Категорија: Новости

Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележава 24. фебруара 2021. године као и сваке године последње среде у фебруару  под називом Дан розих мајицаˮ.
Поводом тога, у нашој школи у овој недељи у оквиру превентивних активности и заштите од насиља и дискриминације биће обележен Међународни дан борбе против вршњачког насиља. П
ромовисање превенције и заштите деце и ученика од насиља и дискриминације потребно је и кроз указивање на значај толеранције, емпатије, поштовање права и различитости, развијање сарадње и оснаживање за ненасилну комуникацију и ненасилно решавање конфликата.
Неки од корисних линкова на ову тему су:

Прочитај

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

Датум: 24. Februar 2021 22:18 Категорија: Новости

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је календар такмичења за школску 2020/21. годину. Календар се може преузети овде.

Прочитај

ПОЧЕТАК ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА

Датум: 15. Januar 2021 10:49 Категорија: Новости

Изменама календара образовно-васпитног рада за основну школу прописано је да се зимски распуст завршава 15. јануара 2021. године, а да друго полугодиште почиње у понедељак 18. јануара 2021. године.
На основу одлука Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid -19, донетих на седници одржаној 11. јануара 2021. године, предвиђено је да се од почетка другог полугодишта школске 2020/2021. године, настава у основним школама организује на начин како је то прописано Стручним упутством за реализацију и организацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. години.

Распоред часова за ученике од 5. до 8. разреда, можете погледати овде.

Прочитај

РАСПОРЕД ШКОЛСКОГ ЗВОНА

Датум: 15. Januar 2021 10:06 Категорија: Новости

Због тренутне епидемиолошке ситуације у нашој земљи, МПНТР је издало стручно упутство о почетку школске године и о организацији наставе. По упутству школски час сада траје 30 мин и ученици имају ограничен број часова, тј. сваког дана имају по највише 4 часа.

РАСПОРЕД ШКОЛСКОГ ЗВОНА од 18.јануара 2021. године 

НАПОМЕНА: Часови у преподневној смени сада почињу у 7и30 часова!!!!

Прочитај

Презентација ,,Безбедност деце на интернету“

Датум: 03. Decembar 2020 13:38 Категорија: Новости

Марија Вучковић, родитељка, едукаторка и члан клуба родитеља ОШ,,Браћа Вилотијевић“  из Краљева, под покровитељством  NARNS  и  Save the Children, направила је кратку презентацију на тему ,,Безбедност деце на интернету“.
 
Ово је мала помоћ родитељима да разумеју и науче своју децу колико је важно да безбедно користе интернет.
 
С обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију, ова презентација не може бити реализована у школама.
 
Стога, линк за презентацију се налази у наставку текста.
 
https://www.youtube.com/watch?v=s1VqfHrGnbI


Прочитај

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА

Датум: 29. Novembar 2020 16:59 Категорија: Новости

Влада Републике Србије донела је Уредбу о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 у којој су прописане нове мере за организацију рада основних и средњих школа и измена календара о образовно-васпитном раду за школску 2020/2021. годину, а у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених. 
На основу Уредбе ученици од 1. до 4. разреда наставу настављају са непосредним радом у школи, док ученици од 5. до 8. разреда наставу од 30.новембра 2020. године слушају на даљину преко платформе Гугл учионице за коју се наша школа одлучила.
Променом календара о образовно-васитном раду за школску 2020/2021. годину, прво полугодиште се завршава 18.децембра 2020. године.

Наша школа наставу за ученика од 5. до 8. разреда обављаће преко Гугл учионице по утврђеном распореду и сатници. Распоред часова и сатница се могу видети кликом овде.

Прочитај

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА У НАШОЈ ШКОЛИ

Датум: 06. Oktobar 2020 00:39 Категорија: Новости

ОБАВЕШТЕЊЕ

У периоду од 05.10. до 11.10. 2020. године обележава се Дечија недеља под слоганом ,,Подељена срећа, два пута је већа!“.
И ове школске године, Програм Дечије недеље је конципиран  је на традиционалним циљевима Дечије недеље који се односе на: скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце; указивање на одговорност коју породица, школа, држава и друге државне институције имају у заштити деце и остваривању њихових права; указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце; подстицање интерсексорске сарадње у стварању услова за поштовање права и развој детета, као и многе друге циљеве.

У оквиру овог програма планирано је спровођење следећих активности у ОШ ,,Рашка“:

Прочитај

COVID 19 мере превенције

Датум: 22. Septembar 2020 09:19 Категорија: Новости


На следећим линковима погледајте видео прилоге у вези поступања са КОВИД 19 вирусом.

Кључне препоруке за боравак у школи

Како да се заштитиш од Корона вируса

К
ако правилно да опереш руке

К
ако се преноси Корона вирус и на које начине се заштитите

Ф
изичко дистанцирање

Прочитај

ПРОСЛАВА МАЛЕ МАТУРЕ

Датум: 26. Jun 2020 22:39 Категорија: Новости

Прилог РТВ Рашка поводом обележавања мале матуре ученика 8. разреда, генерације 2005/06. можете погледати кликом овде.

Прочитај

ЗАВРШНИ ИСПИТ АКТИВНОСТИ!!!

Датум: 16. Jun 2020 13:34 Категорија: Новости

Завршни испит – активности:
 
-      завршни испит полаже се 17,18 и 19.06.2020. године са почетком у 9 часова;
-    у дане полагања завршног испита потребно је да ученици буду у школском дворишту у 8.15 часова, на месту које је одређено за њихово одељење;
-      одељењски старешина окупља ученике, проверава да  ли су понели ђачке књижице, своју идентификациону налепницу – Примерак за ученике и сав потребан прибор;
-      одељењски старешина не улази у просторије (учионице) за време тестирања;
-      одељењски старешина обавештава ученике и родитеље, односно друге законске заступнике ученика о начину обраде и приказивања резултата на завршном испиту, тако што их обавештавају о следећем:
-      на основу Правилника о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 2/18) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 40 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 13 бодова, из математике највише 13 бодова и на комбинованом тесту највише 14 бодова.
На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.
Бодови које је ученик остварио за упис у жељену средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског (односно матерњег) језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7.
Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и     резултата постигнутих на завршном испиту:
 

Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ

 
VI – општи успех на крају VI разреда
VII – општи успех на крају VII разреда
VIII – општи успех на крају VIII разреда
СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика
МА – резултат на тесту из математике
КТ – резултат на комбинованом тесту

Прочитај