НАПРАВИЛИ НА ЧАСУ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

Ученици 5. и 6. разреда на часовима технике и технологије су имали задатак да направе макету саобраћајнице - 5 . разред и ученици 6. разреда да направе макету савременог градског насеља. Материјал за практичне радове био је папир. Наставник Михајло Мојовић. Радови су рађени у мају и јуну 2019. године.