ПРОЈЕКАТ - ПРИРОДНО ЈЕ НАША ПРАЗНИЧНА ЧАРОЛИЈА

Пројекат реализован кроз пројектну наставу, српског језика и књижевности (6.разред), енглеског језика (5. разред), француског језика (6. разред), чувари природе (одељење 5/3), технике и технологије (6. разред), ликовне културе (6. разред), физике (6.разред).