ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА

Основна школа "Рашка", осим матичне школе има и издвојена одељења:

- Беоци

- Милатковиће 

- Рвати

- Трнава

- Плешин