Милатковиће

            На левој обали реке Рашке смештено је село Милатковиће Удаљено је 5 km од Рашке и налази се на магистралном путу Рашка-Нови Пазар.
            У данашње време, када многа села остају пуста, Милатковиће је још увек прилично насељено. Овде се омладина задржава, оснива породице... Село данас има око 800 становника.
            Школа у Милатковићу је отворена 1946.године у приватној згради Божидара Милићевића из Милатковића. До отварања школе у Милатковићу, деца из овог села ишла су у школу у Постење, Трнаву и Рашку. Прва учитељица је била Стојанка Трумбуловић.
           Пошто су просторије зграде биле неподесне за даље извођење наставе, 1947.године зграда која се налазила у насељу Луг, власника Велимира Пењовића, предузимача из Рашке, адаптирана је за даље извођење наставе. Имала је три одељења. Између учионица је била дрвена преграда.
           Због недостатка просторија у овој згради, једно од три комбинована одељења радило је у школској 1958/59. години у Задружном дому. У наредној школској години при овој школи отворен је и V разред.
           У школи су се одржавали и течајеви како би се смањио број неписмене старије деце и одраслих.
           Како је зграда била неподесна за извођење наставе, покренута је акција за подизање нове школске зграде ближе насељима. У ту сврху становници Милатковића започели су изградњу нове школске зграде. 1963.зграда је била готова. Школу је тада похађало 110 ученика. У новој школској згради од 1963.године раде учитељи: Миодраг Симовић, Загорка Филиповић и Стојимир Филиповић. У згради су три учионице,  кухиња, трпезарија, канцеларија, тоалет као и стан за учитеље. Укупна површина зграде је 287m². Двориште око зграде заузима површину од 1ha.
С годинама број деце се смањивао, учитељи су се мењали...У данашњој четвороразредној школи има 15 ученика. Настава се одвија у комбинованим одељењима.
         Са I и III разредом ради учитељица Бојана Ђенић;
         Са II и IV разредом ради учитељица Милица Рачић.
        У школи има и 5 предшколаца. Са њима ради васпитачица Милица Вучковић.

 

 
 Више слика школе, можете погледати овде.
 
.