Плешин

Школа у Плешину основана је 1939. године и почела је са радом као четвороразредна школа. У школској 1940/41. години, школа је имала једно одељење од 1. до 4. разреда и уписаних 59 дечака и 16 девојчица, укупно 75 ученика. 

Данас школа у Плешину има само једног ученика. Учитељица у школи у Плешину је Марина Радошевић.