Административно - финансијска служба

- Секретар
  Ивица Станишић

- Благајник 
  Виолета Младеновић

- Књиговођа
  Љиљана Ђоковић