Педагог

- Јелица Вељовић - педагог

- Наташа Лештанин - психолог