Дефектолог

Наташа Милојевић


- Завршила Дефектолошки факултет у Београду 1998. године;
- Након тога специјалистичке студије Реедукција психомоторике на Институту за ментално здравље Београд;
- У ОШ "Рашка" запослена од 1998. године.

Задаци:
- Посао дефектолога у установи обухвата саветовање, превенцију, дијагностику и третман различитих облика посебних потреба ученика са тешкоћама у развоју, тешкоћама у учењу, проблемима у понашању и емоционалним проблемима.
- Рад дефектолога је усмерен на све ученике, којима је потребна посебна помоћ и подршка како би активно учествовали у образовно-васпитном раду.