О школи


ОШ "РАШКА"

 

Основна школа "Рашка" у Рашки је једна од најстаријих школа у долини Ибра. Формирана је далеке 1855. године. Одлуком тадашњег Попечитељства просвештенија, када је школа из Склапнице - Студеница премештена у ђумручку варошицу Рашка.

 

На заједничкој седници својих већа 22. јула 1965. године СО Рашка доноси Одлуку о централизацији школа. На тај начин Основна школа у Рашки, која је школске 1960/61. године добила име "Иво Лола Рибар", постала је матична школа-центар за 13 школа и одељења (Плешин, Транава, Боровиће, Панојевиће, Никољача, Рудница, Шипачина, Милатковиће, Тиоџе, Радошиће, Казновиће, Рвати и Беоци).

До 30.априла 1994. године школа је носила име "Иво Лола Рибар", а Одлуком Скупштине општине Рашка, број 06-2-8/94, школа је добила назив "Рашка".

Основна школа "Рашка" се налази у ужем центру Рашке. У њеном непосредном окружењу  налазе се установе (образовне, културне, здравствене, верске, ...) са којима школа има одличну сарадњу.

У свом саставу школа има једну осморазредну школу са 36 одељења, као и 4 издвојена одељења четвороразредних школа, Рвати, Милатковиће, Трнава, Плешин, где се настава изводи у по два комбинована одељења.

Настава у матичној школи изводи се у објекту изграђеном 1963. који окружује двориште са спортским тереном и зеленим површинама. Школа има преко 850 ученика у 36 одељења где наставу изводи 52 наставника који савесно и одговорно извршавају своје обавезе. Резултати рада виде се кроз успех ученика на пријемним испитима и многим такмичењима где традиционално имамо представнике и добре резултате на републичким такмичењима из скоро свих наставних области.