Професионална оријентација

У нашој школи се спроводи пројекат  "ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА".

Тим наставника који спроводе овај пројекат у нашој школи су:
- Биљана Марковић, координатор
- Биљана Јоксимовић, члан
- Слободан Симовић, члан


Поред школског тима, у пројекат су укључени и активно учествују  педагог школе Јелица Вељовић као и дефектолог Наташа Милојевић.

Пројекат "Професионална оријентација у Србији" спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и сарадњи са Министарством омладине и спорта Републике Србије.

Циљ пројекта је успостављање одрживог и функционалног система професионалне оријентације у свим основним школама и канцеларијама за младе у Србији у периоду од 2011. до 2015. године.

Предвиђено је да пројектом буду обухваћене све основне школе у Републици Србији у периоду од 2011. до 2013. године. Наша школа је једна од 100 основних школа у којима се програм професионалне оријентације почео спроводити oд  2013. године у седмом и осмом разреду .

Пројекат "Професионална оријентација у Србији" уводи јединствен петофазни модел који, уз добро планирање и поделу послова унутар школских тимова, омогућује интензивно бављење питањима професионалне оријентације на завршетку основног школовања и постиже:

1. да се професионална оријентација реализује са већим бројем ђака него до сада

2. да се исти петофазни модел од школе до школе прилагоди локалним школским условима и потребама младих

3. да се активно укључе родитељи и локални партнери у програм.

На тај начин цела заједница дели одговорност за професионалну оријентацију младих, а школа постаје носилац тих активности у локалној заједници, где мобилише већи број учесника, партнера и сарадника.


Активности које се остварују на обуци у радионицама са ученицима/цама и младима, омогућавају им примерено узрасту, изграде сазнања, развију умења, способности и вредности које ће бити основа за самостално, компетентно, одговорно и ваљано одлучивање о избору школе и занимања, планирање каријере и укључивање у свет рада.

Школски тим је у обавези да овај пројекат спроводи у сарадњи са локалном канцеларијом за младе као и локалном самоуправом.