Аутори сајта

За ажурирање сајта је задужен

- Михајло Мојовић, наставник технике и технологије, администратор сајта

Предметни наставници ажурирају свако свој предмет.