Јавне набавке

ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА:

ПОЗИВ БР. 54 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ АУТО ДЕЛОВА, можете преузети овде.

*ПОЗИВ БР. 53 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ СРЕДСТВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ , можете преузети овде.

* ПОЗИВ БР. 52 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ ЗА ХИГИЈЕНУ И ЧИШЋЕЊЕ ШКОЛСКИХ ЗГРАДА, можете преузети овде.

* ПОЗИВ БР. 51 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И РАЧУНАРА, можете преузети овде.

* ПОЗИВ БР. 50 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И НАМЕШТАЈА, можете преузети овде

* ПОЗИВ БР. 48 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ 
МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, можете преузети овде.

* ПОЗИВ БР. 47 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ ГОРИВА, можете преузети овде.

ПОЗИВ бр. 46 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГЕ ФОТОКОПИРАЊА И ШТАМПАЊА, можете преузети овде.
 

ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА:

*ПОЗИВ БР. 32 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ СРЕДСТВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ , можете преузети овде.

* ПОЗИВ БР. 31 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ ЗА ХИГИЈЕНУ И ЧИШЋЕЊЕ ШКОЛСКИХ ЗГРАДА, можете преузети овде.

* ПОЗИВ БР. 30 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И РАЧУНАРА, можете преузети овде.

* ПОЗИВ БР. 29 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И НАМЕШТАЈА, можете преузети овде. 

* ПОЗИВ БР. 28 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ 
МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, можете преузети овде.

* ПОЗИВ БР. 27 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ ГОРИВА, можете преузети овде.

ПОЗИВ бр. 26 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГЕ ФОТОКОПИРАЊА И ШТАМПАЊА, можете преузети овде.

ПОЗИВ БР. 25 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ АУТО ДЕЛОВА, можете преузети овде.

* ЈАВНА НАБАВКА БР. 1/2020 - НАБАВКА ДОБАРА - УГАЉ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2020/2021.

     - конкурсна документација (објављено 26.6.2020.год.)
     - одлука о додели уговора


ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА:
 

ПОЗИВ БР. 62 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ АУТО ДЕЛОВА, можете преузети овде.

*ПОЗИВ БР. 13 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ СРЕДСТВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ , можете преузети овде.

* ПОЗИВ БР. 12 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ ЗА ХИГИЈЕНУ И ЧИШЋЕЊЕ ШКОЛСКИХ ЗГРАДА, можете преузети овде.

* ПОЗИВ БР. 11 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И РАЧУНАРА, можете преузети овде.

* ПОЗИВ БР. 10 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И НАМЕШТАЈА, можете преузети овде

* ПОЗИВ БР. 9 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ 
МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, можете преузети овде.

* ПОЗИВ БР. 8 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ ГОРИВА, можете преузети овде.

ПОЗИВ бр. 7 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГЕ ФОТОКОПИРАЊА И ШТАМПАЊА, можете преузети овде.

* КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ АУТОБУСКОГ ПРЕВОЗА РАДНИКА И УЧЕНИКА ОШ "РАШКА" ЗА КАЛЕНДАРСКУ 2020. ГОДИНУ
      - конкурсна документација
      - одлука о додели уговора

* ЈАВНА НАБАВКА 3/2019 УСЛУГА - ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ
     - конкурсна документација
     - одлука о додели уговора

* ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2/2019 - ДОБАРА -  ДУБОКА СМРЗНУТА ПЕЦИВА И БУРЕК
     - конкурсна документација
     - одлука о додели уговора

* ЈАВНА НАБАВКА БР. 1/2019 - НАБАВКА ДОБАРА - УГАЉ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2019/2020.

     - конкурсна документација
     - одлука о додели уговора

ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА:

* ПОЗИВ БР. 19 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ И ЧИШЋЕЊЕ ШКОЛСКИХ ЗГРАДА, можете преузети о
вде.

* ПОЗИВ БР. 18 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ  СРЕДСТВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ, можете преузети овде.

* ПОЗИВ БР. 17 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, можете преузети овде.

* ПОЗИВ БР. 16 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГЕ ФОТОКОПИРАЊА И ШТАМПАЊА, можете преузети овде

* ПОЗИВ БР. 15 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И РАЧУНАРА, можете преузети овде.


* ПОЗИВ БР. 14 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ ГОРИВА, можете преузети овде.


* ПОЗИВ бр. 13 ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОНУДА ЗА КОНТИНУИРАНУ УСЛУГУ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И НАМЕШТАЈА, можете преузети овде.

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ АУТОБУСКОГ ПРЕВОЗА РАДНИКА И УЧЕНИКА ОШ "РАШКА" ЗА КАЛЕНДАРСКУ 2019. ГОДИНУ
            - конкурсна документација

              - одлука о додели уговора

* ЈНМВ 4/2018 УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.
          - позив за подношење понуда
          - одлука о додели уговора

ЈНМВ  3/2018 УСЛУГА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ.
        -
 позив за подношење понуда
         - одлука о обустави ЈНМВ3/2018
        - обавештење о обустави поступка јавне набавке


* ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈНМВ 1/2018, УГАЉ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2018/2019.
      - одлука

* ЈНМВ 1/2018 УГАЉ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2018/2019.
      - конкурсна документација
      
* ЈНМВ 2/2018, НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБАРА - ДУБОКА СМРЗНУТА ПЕЦИВА И БУРЕК
     - конкурсна документација

ШКОЛСКА 2017/2018. ГОДИНА:

* ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈНВВ 3/2017, ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ОШ "РАШКА" ЗА КАЛЕНДАРСКУ 2018. ГОДИНУ.
         - одлука

* КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ АУТОБУСКОГ ПРЕВОЗА РАДНИКА И УЧЕНИКА ОШ "РАШКА" ЗА КАЛЕНДАРСКУ 2018. ГОДИНУ.

         - конкурсна докуметација 
         - измена и допуне конкурсне документације ЈНВВ 3/2017 превоз ученика и наставника у 2018. години и додатне информције и појашњења бр.1
         - измена и допуне конкурсне документације ЈНВВ 3/2017 превоз ученика и наставника у 2018. години и додатне информације и појашњења бр.2
         - обавештење о продужетку рока за ЈНВВ 3/2017, број 1
         - обавештење о продужетку рока за ЈНВВ 3/2017, број 2

* ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈНМВ УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ.
         - одлука

* ЈНМВ УСЛУГА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ.
        -
позив за подношење понуда

* ЈНМВ УГАЉ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2017/2018.
       - конкурсна докуметација

* ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈНМВ УГАЉ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2017/2018.
        -
одлука