5. разред

За спремање за такмичење, вежбати питања из:

- збирка задатака, проф. Лапчевић        збирка задатака, ДПТКС

Практичан рад:  Материјал и прибор потребан за такмичење 2019/2020.

Одређени број тестова, преузет је са сајта http://natalijadikovic.weebly.com

2008. година
општинско - тест
окружно - тест и решења

2009. година
општинско - тест и решења
окружно - тест и решења
републичко - тест и решење

2010. година
општинско - тест
окружно - тест
републичко - тест и решење

2011. година
општинско - тест и решења
окружно - тест и решења
републичко - тест и решење

2012. година
општинско - тест и решења
окружно - тест
републичко - тест и решење

2013. година
општинско - тест
окружно - тест и решења
републичко - тест и решење

2014. година
општинско - тест и решења
окружно - тест и решења
републичко - тест и решење

2015. година
општинско - тест и решења
окружно - тест и решења
републичко - тест и решење

2016. година
општинско:         - тест и решења
                            - практичан рад
окружно:             - тест и решења
                            - практичан рад
републичко:        - тест и решење

2017. година
општинско:          - тест и решење
                             - практичан рад
окружно:              - тест и решење
                             - практичан рад
републичко:         - тест и решење

2018. година
општинско:        - тест и решења
                           - практичан рад
окружно:            - тест и решење
                           - практичан рад
републичко:       - тест и решење
                           - практичан рад

2019. година
општинско:     - тест и решење
                        - практичан рад
окружно:         - тест и решење
                        - практичан рад
републичко:    - тест и решење
                        - практичан рад

2020. година
општинско:    - тест и решење
                       - практичан рад

2021. година
општинско: 
- тест и решење
окружно:     - тест и решење
републичко: - тест        - решење 

2022. година

општинско: - тест и решење
окружно: - тест и решење
републичко: - тест и решење