8. разред

За спремање такмичења из технике и технологије, вежбати питања из збирке задатака, годишњег теста и из тестова са претходних такмичења.

збирка задатака, проф. Лапчевић               збирка задатака, ДПТКС

Материјал и прибор потребан за такмичење у школској 2019/2020.

Тестови са претходних такмичења:


2008. година
општинско
окружно
  - решење

2009. година
општинско
  - решење
окружно
републичко

2010. година
општинско
окружно
републичко

2011. година
општинско
окружно
  - решење
републичко

2012. година
општинско
окружно
републичко

2013. година
општинско
  - решење
окружно
  - решење
републичко
  - решење

2014. година
општинско
окружно
републичко
  - решење

2015. година
општинско
  - решење
окружно
републичко
 
2016. година
општинско
окружно

републичко

2017. година
општинско - тест и решење
окружно - тест и решење 
републичко - тест и решење


2018. година
општинско:   - тест и решење
                      - практичан рад
окружно:       - тест и решење
                      - практичан рад
републичко:  - тест и решење
                      - практичан рад

2019. година
општинско:     - тест и решење
                        - практичан рад
окружно:         - тест и решење
                        - практичан рад
републичко:    - тест и решење
                        - практичан рад

2020. година
општинско:      - тест и решење
                         - практичан рад

2021.година
општинско:      - тест и решење
окружно:          - тест и решење
републичко:     - тест        - решење 

2022. година
општинско: - тест и решење
окружно: - тест и решење
републичко: - тест и решење