математика

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2019.
Резултате општинског  такмичења одржаног у ОШ "Рашка" можете погледати овде.

Резултате окружног тскмичења оржаног у Краљеву, можете погледати овде.