Контакт

Омладински центар бр.3
36350 Рашка,Србија


телефон централа: 036/736-026
                директор: 036/738-890
                       факс: 036/738-891      

E-mail: [email protected]