Математика 7. разред


Mail за слање урађених домаћих задатака као и свих питања:
[email protected]


1. Растојање између две тачке у координатном систему
Видео лекција

Збирка задаци 4. и 5. на 102. страни


2. Функција, основне особине
Збирка задатака 103. страна, задаци 1, 2 и 3. Први задатак урадити у збирци
.

 


3. Директна пропорционалностЗбирка задатака 105. страна, задаци 2, 3 и 4.


4. График функције директне пропорционалности
Урађен по један пример из сваког задатка, не цео домаћи!
5. Бежбање
РТС час - 24. 3. 2020. године

6. Обрнута пропорционалност

7. График функције обрнуте пропорционалности